een upgrade van vitaliteit

Een leven lang ontwikkelen en tot latere leeftijd doorwerken zijn eisen van deze tijd. Het oude denken over vitaliteit voldoet niet meer. Een upgrade is nodig, met nu drie pijlers van vitaliteit. (fysiek, mentaal en digitaal). Lees meer.

een stappenplan

Een leerplan met ontwikkel perspectief helpt ons vitaal en energiek te zijn. Met het stappenplan kun je precies zien welke stappen je kunt zetten als je vitaal wil zijn in de 21ste-eeuw. Nieuwe vitaliteit heeft meer dan de traditionele aandachtsgebieden zoals een gezonde leefstijl met beweging en een positieve levenshouding. Een gezonde digitale leefstijl mag ook niet ontbreken. Er moet ook aandacht zijn voor een leven lang ontwikkelen, probleemoplossend- , kritisch – en creatief denken. Het stappenplan helpt je de juiste stappen te zetten. Lees meer.

Kernprincipes en bouwstenen

De nieuwe vitaliteit is een leerproces. Ik baseer de aanpak op vier kernprincipes en een vijftal bouwstenen. Lees meer.

Piramides van vitaliteit

Aan de hand van een piramidemodel heb ik een leerplan ontwikkeld. Ik neem je mee naar de mogelijke bestemmingen aan de hand van een piramidemodel. De piramide heeft 4 zijden. We kijken eerst naar de piramide van Maslov. Vervolgens kijken we naar de piramide van fysieke vitaliteit, mentale -, en tot slot de piramide van digitale vitaliteit. Lees meer.