Waarom een upgrade van vitaliteit

Vroeger was communiceren, leren en werken, bewegen anders dan nu en in de toekomst. Nu bewegen we te weinig, hebben we niet geleerd hoe we moeten leren, zijn we mentaal zwak en worden we overspoelt met informatie en technologie zonder dat we deze verwerken en beheren.

We moeten tot latere leeftijd doorwerken. De AOW leeftijd stijgt volgens de rijksoverheid minder snel dan eerst gepland maar het stijgt nog steeds.

Er wordt verwacht dat we voortdurend flexibel blijven en veranderen en ontwikkelen. ‘Een leven lang ontwikkelen’ is een belangrijk en actueel thema van de rijksoverheid.

Ziek zijn willen we zo veel mogelijk voorkomen. Omdat we het zelf willen en ook omdat ziekteverzuim een enorme kostenpost is voor werkgevers en overheid.

Marktonderzoek wijst uit dat vitaliteit één van de belangrijkste thema’s is de komende vijf jaren. Het onderzoek is opvraagbaar bij Twijnstra en Gudde.

Toch zegt maar ruim 10% van respondenten in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 dat hun werkgever ze in de gelegenheid stelt mee te doen met een preventief onderzoek naar gezondheid.

Naast fysieke – en mentale vitaliteit is digitale vitaliteit ook belangrijk

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het leven en werken van mensen. We leven met digitale technologie en beschouwen het als vanzelfsprekend dat wij hier dagelijks mee omringd zijn. Toch blijkt dat wij ons vaak onvoldoende bewust zijn van wat wij doen en delen.

We kunnen zeggen dat digitale technologie van levensbelang is geworden en dat maar heel weinig mensen weten hoe we dit gezond en productief gebruiken. Soms is de balans zoek. Het leven kan beheerst worden door ziekmakend gebruik van digitale technologie. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Sommigen raken uit balans door een gameverslaving. Anderen omdat ze hun digitale factuur niet meer kunnen vinden of omdat ze in de val zijn getrapt van een digitale oplichter.
Ga zelf maar eens na of je jouw pc (of je eigen vaardigheden) wel eens hebt verwenst. Toen was je niet echt in balans toch? Daarom moet digitaal ook één van de aandachtsgebieden van vitaliteit in de 21ste-eeuw zijn.

Om zowel digitaal als mentaal als fysiek vitaal te zijn is een stappenplan nodig. Zonder stappenplan is het moeilijk om gewoonte en gedrag te veranderen.

De upgrade van vitaliteit zit er dus in dat digitale fitheid naast fysieke en mentale fitheid in een doordacht stappenplan beschikbaar is gekomen.

Ik streef naar een vitaal en energiek Europa waar mensen de klappen van de 21ste eeuw kunnen incasseren, makkelijker leven en vertrouwen op hun veerkracht.

Ik geloof dat fysieke -, mentale - en digitale vitaliteit de drie levensbelangrijkste pijlers zijn in de 21ste eeuw.
Wilco Wolven