Opdracht belangrijk en urgent?

Deze opdracht doe je voor jezelf. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

  1. Maak een lijst van verantwoordelijkheden die je zou kunnen delegeren.
  2. Maak ook een lijst van mensen aan wie je deze dingen zou delegeren.
  3. Bekijk wat er nodig is om te beginnen met delegeren.
  4. Kijk eens naar de volgende twee apps en beoordeel of ze misschien iets voor jou kunnen zijn.

Todoist

Workflowy