Volgens Maslov’s theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Maar meerdere onderzoeken naar het oproepen van behoeften lijken er op te wijzen, dat verschillende categorieën aan behoeften nagestreefd kunnen worden los van het al dan niet bevredigd hebben van andere behoeften.

De verschillende niveaus van zijn piramide:

  1. Zelfactualisatie Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen.
  2. Erkenning. Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
  3. Sociale behoefte. Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief sociale relaties.
  4. Zekerheid. Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties.
  5. Fysieke behoeften. Ook wel organische of lichamelijke behoeften. Hieronder vallen onder
    meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.

In de latere fasen van Maslov’s leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualisering en legt hij de nadruk op zelftranscendentie (zelfoverstijging).