Hoe gaan managers om met onderzoek?

Wat is voor managers een verstandige manier is om naar evidence based onderzoek te kijken?

In de column ‘Hoe gaan managers om met onderzoek?‘ in de NRC editie van zaterdag 9 oktober 2021 vraagt Ben Tiggelaar zich af wat een verstandige manier is om naar evidence based onderzoek te kijken. Hij komt tot drie adviezen die hij richt aan zichzelf en iedereen die zich aangesproken voelt. 
 
Ik voel me door Ben Tiggelaar aangesproken, maar zijn adviezen en de afsluiting van zijn column spreken mij niet aan. Tussen zijn woorden door begrijp ik dat Ben wil dat managers een onderzoekende houding aannemen. Dat deel spreekt me aan. Maar op een aantal andere punten vind ik het niks.

Het knelt op twee punten

Op de eerste plaats begint hij zijn adviezen allemaal met het woord ‘check’. Voor sommige ‘managers’ zal dit wellicht een bevestiging zijn dat controle het doel van managen is.
Juist dat type adviezen spreekt mij niet aan.  Dat type managers trouwens ook niet. Omdat enkel controle voor mij teveel risicomijdend gedrag is. Daar zit mijn allergie.
Als de adviezen een oproep waren om lef te tonen, om te experimenteren, om onderzoek te gebruiken als het bijdraagt aan doelen dan had ik me er in kunnen vinden.

Op de tweede plaats knelt het slot van de column. Hij schrijft: ‘ Het doel van management is tenslotte niet je eigen gelijk te bewijzen. Het gaat erom dat je een aanpak vindt die praktische resultaten oplevert. Managen is een leerproces.’

Dat managen een leerproces is kan ik me in vinden. Het hele leven is immers een leerproces. Maar het doel van management is wat mij betreft niet dat het praktische resultaten oplevert. Immers een praktisch resultaat kan bijvoorbeeld ook onwenselijk zijn. Hier maakt Ben zich er echt te makkelijk van af.
Hij had kunnen schrijven: het doel van management is bijdragen een gestroomlijnde organisatie en kostenbeheersing. Mensen dienen, zodat zij in goed werkende teams functioneren en bijdragen aan goede informatievoorzieningen. Het doel van management is bijdragen aan het werkplezier van medewerkers en de relatie met klanten en leveranciers.

Evidence-based werken wordt overschat

Evidence-based wordt mogelijk door Ben en sommige anderen overschat. In de hulpverlening draagt de evidence methode maar 15% bij aan het resultaat.  De rest van het effect komt voort uit de hulpverlener en de cliënt. Bron

Mijn advies over hoe managers met onderzoek om kunnen gaan

  • Toon lef, gebruik onderzoek als het bijdraagt aan je doel.
  • Ontwikkel kritisch denken.
  • Bouw een kennisbibliotheek en gebruik die als tweede brein.
Welke adviezen zou jij geven over hoe manager met evidence based research om kunnen gaan?
Aarzel niet om te reageren.

Geef een reactie